Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Остриківська громада» (код ЄДРПОУ: 04353451) був реорганізований і увійшов до складу Токмацької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Остриківська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Токмацької громади

Порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Остриківської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії сільської ради

від                     №

 

Порядок

 проведення конкурсу на визначення

опорного закладу загальної середньої освіти

Остриківської сільської ради

 

І. Загальні положення 

1 Цей Порядок визначає умови проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу загальної середньої освіти Остриківської  сільської ради (далі – Конкурс).

2. Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти Остриківської  ОТГ, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, поглибленого вивчення предметів учнями незалежно від їхнього місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

3. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів.

4. Організатором конкурсу є відділ освіти, культури молоді та спорту сільської ради.

 

ІІ. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться з дня публікації на сайті громади, терміном 2 тижні.

Відбір кращого проекту опорного закладу загальної середньої освіти відбувається у заочній та очній формах. Членами конкурсної комісії оцінюються:

- матеріали про опорний навчальний заклад (оформлені відповідно до критеріїв оцінювання, зазначених у розділі ІІІ цього Порядку);

- презентація проекту опорного навчального закладу його керівником;

- візуальний огляд опорного навчального закладу з виїздом на місце.

Подання матеріалів до Конкурсної комісії здійснюється з дня публікації на сайті громади, терміном 2 тижні. За підсумками проведення Конкурсу конкурсною комісією подаються на розгляд сесії сільської ради матеріали переможця – презентація проекту опорного закладу середньої освіти.

 

2. Для участі у Конкурсі необхідно подати до відділу освіти культури молоді та спорту заявку, до якої додаються такі матеріали:

1) план розвитку навчального закладу (до 5-7 сторінок) на наступні 3 роки (базовий для порівняння - 2016/2017 навчальний рік), який містить таку обов’язкову інформацію:

- провадження освітньої діяльності опорним закладом (проектна потужність опорного закладу; кількість учнів, що навчаються на території обслуговування навчального закладу; кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);

- мережа класів та їх наповнюваність;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі укомплектування бібліотечного фонду;

- забезпечення якісного складу педагогічних кадрів;

- залучення бюджетних коштів, інвестицій.

2) діяльність закладу освіти за останні 3 роки (робота з обдарованими дітьми, перемоги в олімпіадах, конкурсах, змаганнях), аналіз результатів учнів у ЗНО у порівнянні зі шкільним оцінюванням, участь вчителів у конкурсах фахової майстерності;

3) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

 

3. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційних сайтах Остриківської  сільської ради.

 

 ІІІ. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу 

1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією із визначення опорного закладу загальної середньої освіти (далі – Комісія) у складі згідно з додатком до цього рішення.

2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів.

3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

1) кількість учнів в опорному навчальному закладі (без врахування філій);

2) кількість класів опорного навчального закладу та їх наповнюваність;

3)  кількість філій опорного навчального закладу, їх ступінь;

4) кількість дітей із філій, які планується перевести до опорного навчального закладу (по класах);

5) використання проектної потужності закладу після консолідації мережі;

6) протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного навчального закладу (вказати окремо по напрямках до філій);

7) наявність шкільних автобусів для обслуговування опорного навчального закладу та їх потребу;

8) організація профільного навчання у старшій школі опорного навчального закладу;

9) організація поглибленого вивчення предметів в опорному навчальному закладі та філіях;

10) забезпеченість кабінетів обладнанням у відповідності до навчальних програм (у %):

фізики

хімії

біології

географії

математики

інформатики

навчальних майстерень

11) наявність спортивної зали;

12) наявність спортивного майданчика;

13) забезпеченість спортивним обладнанням;

14) наявність бібліотеки (книгосховище, абонемент, читальна зала), книжковий фонд (задовольняє потреби читачів у %), наявність комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет;

15) наявність швидкісного інтернету;

16) наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом;

17) наявність веб-сайту та його дієвість;

18) наявність комп’ютерної техніки (рік випуску) та мультемідійного обладнання;

19) наявність актової зали;

20) створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами:

організація індивідуального навчання;

впровадження інклюзивного навчання;

21) наявність шкільної їдальні, кількість посадкових місць та наявність кухонного обладнання;

22) наявність внутрішніх туалетів;

23) інвестиційні потреби опорної школи;

24) результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах, змаганнях впродовж 3-х останніх років;

25) відсоток учнів, які стали призерами предметних олімпіад, конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук (ІІ, ІІІ та ІV етапи) за останні 3 роки;

26) позакласна та позашкільна робота;

27) наявність гуртків у опорному навчальному закладі (за напрямками позашкільної освіти);

28) рейтинг опорного закладу серед шкіл громади за результатами роботи з обдарованими дітьми;

29) аналіз результатів участі учнів у ЗНО, підтвердження результатів при нагородженні медалями;

30) загальна кількість вчителів у опорному навчальному закладі та їхнє педагогічне навантаження відповідно до тарифікації

31) кількість вчителів у філіях та їхнє педагогічне навантаження відповідно до тарифікації;

32) рівень кваліфікації педагогічних працівників (категорії, стаж, наукові ступені);

33) частка педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом;

34) плинність кадрів за останні 5 років;

35) результативність методичної роботи (наявність вивчених досвідів, підготовка розробок власних методичних, авторських програм, факультативів, посібників, друк у періодичних фахових виданнях);

36) частка участі вчителів у педагогічних конкурсах, їх результативність;

37) школа підтримує інновації;

38) стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання в навчальний процес опорного навчального закладу;

39) освітній та кваліфікаційний рівень керівника опорного навчального закладу;

40) наявність електронної системи управління закладом;

41) дієвість створених органів громадського самоврядування;

42) створення позитивного іміджу закладу освіти (скарги), засоби масової інформації, позакласні та позашкільні заходи, використання шкільного приміщення громадою;

43) вартість утримання 1 учня в опорному навчальному закладі (до створення і після) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року №435 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».

 

4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.

 

5. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

 

6. Рішення Комісії про визначення опорного навчального закладу подається до сільської ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.

 

 

ІV. Нагородження переможця Конкурсу

Переможцю конкурсу надається фінансова підтримка  за рахунок виділеної освітньої субвенції  з державного бюджету та (при можливому залученні) кошти донорів на обладнання кабінетів, придбання спортивного обладнання, ремонт приміщень, впровадження енергозберігаючих технологій, поповнення бібліотечних фондів тощо.

V. Прикінцеві положення

Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним законодавством.                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано