Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Остриківська громада» (код ЄДРПОУ: 04353451) був реорганізований і увійшов до складу Токмацької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Остриківська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Токмацької громади

Статут Очеретуватської  загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів Остриківської сільської ради Токмацького району

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Остриківської сільської ради  від  « 22» грудня 2017р. № 10

 

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти,

культури молоді та спорту

Остриківської сільської ради

                                                 _____________ Т.С. Собецька

 

 

 

 

 

 

Статут

Очеретуватської  загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів

Остриківської сільської ради Токмацького району

Запорізької області

(Нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік

 

 

1.Загальні положення

 

 1. Очеретуватська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області є правонаступником Очеретуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Токмацької районної ради Запорізької області.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

71750, Запорізька область,

Токмацький район,

с.Очеретувате,               

 вул. Центральна, буд. 75,

телефон 97-2-34.

1.3. Очеретуватська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має  рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

         1.4.Засновником навчального закладу є Остриківська сільська рада Токмацького району Запорізької області.

        1.5.Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової середньої  освіти.

        1.6.Головним завданням навчального закладу є:

<>----проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу погодженням із засновником;
 • визначити варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальну пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
 1. Структура, комплектування та організація діяльності
 2. Навчальний заклад складається з шкільного підрозділу.

        Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів віком від 6(7) до 18 років, згідно вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня.

 1. Кількість класів, груп продовженого дня у навчальному закладі встановлюється засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.
 2. Приймання дітей до навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі, відповідно до території обслуговування.

До першого класу переводяться діти, як правило, із шести років.

 1. Порядок приймання та відрахування учнів визначаються положеннями про загальноосвітній заклад.
 2. Режим роботи навчального закладу  встановлюється його засновником за погодженням з відділом освіти та відповідним органом охорони здоров’я.

                                 3.Організація харчування дітей

3.1.     Для учнів 1-4 класів  встановлено безкоштовне одноразове харчування  згідно чинного законодавства. Вартість харчування   визначається рішенням сесії Остриківської сільської ради.

        3.2. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального розвитку, із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України, за погодженням Міністерства фінансів України.

        3.3. Звільнення від батьківської плати або зменшення розміру плати за харчування дітей проводиться згідно чинного законодавства і оформляється наказом директора навчального закладу на підставі наданих батьками або особами, що їх замінюють, документів.

3.4.  На час оздоровчого періоду харчування збільшується на 10%.

3.5.  Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та директора навчального закладу.

4. Медичне обслуговування дітей

 1. Медичне обслуговування дітей у закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу та відповідних закладів охорони здоров’я.
 2. Медичні огляди проводяться вузькими спеціалістами територіальної установи охорони здоров’я згідно графіків, затверджених головним лікарем.
 3. До основних обов’язків медичних працівників закладу належать;
 • контроль якість харчування дітей у закладі;
 • моніторинг стану здоров’я, фізичного та психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • рекомендації з організації та проведення гігієнічного виховання, формування навичок здорового способу життя
 • організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних, та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
 • проведення підготовчих заходів до вакцинації, контроль за станом здоров’я після щеплень, реєстрація місцевої та загальної реакції на щеплення;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу;
 • ведення документації відповідно до Інструкції з діловодства.
  1. Для здійснення лікувально-оздоровчої роботи в закладі обладнуються відповідні приміщення і забезпечуються належні умови.
  2. Медичне обслуговування учнів  здійснюється медичними установами Остриківської сільської ради та контролюється керівником навчального закладу.

 

5.Організація навчально-виховного процесу

 

5.1.Навчальний заклад         проводить свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на поточний навчальний рік.

В плані роботи відображаються найважливіші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується Радою навчального закладу.

5.2.  Основним документом, що регулює навчально-виховний процес навчального закладу є робочий навчальний план, що складається на основі навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу добирають програми, підручники, навчальні посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали що мають гриф Міністерства освіти і науки України, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

     5.3. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень учнів у навчанні. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – відповідно до рішення педагогічної ради школи. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

5.4. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів керівником.

5.5.     Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, згідно чинного законодавства.

5.6.  Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів  у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.  

5.7.  Учням, які закінчили певний ступень школи, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

        5.8. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення – оголошення Подяки, нагородження Похвальними листами і Похвальними грамотами,  преміювання (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

5.9.     За успіхи у навчанні для учнів встановлюється форма морального заохочення в межах, передбачених чинним законодавством.

6.Учасники навчально-виховного процесу

7.1.  Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

 • учні;
 • працівники закладу;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники громадськості.

7.2.  Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

7.3.  Учні мають право:

 • на отримання базової  середньої освіти;
 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: турнірах, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у творчих студіях, клубах, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

       

7.4.  Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
 • підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до майна навчального закладу, державного, громадського та особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

7.5.  Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.  Педагогічні працівники до  школи приймаються на роботу та звільняються директором навчального закладу.

7.7.  Працівники навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я дитини згідно із чинним законодавством.

7.8.  Працівники навчального закладу у відповідності до ст. 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, проходять безкоштовні медичні огляди.

7.9.     Обсяг педагогічного навантаження вчителів та вихователів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

7.10.             Обсяг педагогічного навантаження може бути менше посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

7.11.             Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

7.12.             Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими документами.

7.13.             Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі і гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи не шкідливих для здоров’я учнів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі й за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.

7.14.             Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів (вихованців) ;
 • захищати учнів (вихованців) від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази й розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освіти;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.

7.15.             У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється не рідше одного разу на п’ять років відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.16.             Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.17.             Молодший обслуговуючий персонал та спеціалісти приймаються на роботу і звільняється директором навчального закладу згідно з чинним законодавством. Їхні права та обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами трудового розпорядку навчального закладу.

7.18.             Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • звертатись до органів управління освітою, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах в порядку, передбаченому законодавством України.

7.19.             Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми базової середньої освіти й зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною базової середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 • своєчасно вносити плату за харчування дітей.

7.20.             Представники громадськості мають право:

 • обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
 • керувати учнівськими гуртками, секціями; сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу;
 • брати участь в організації науково-експериментальної роботи навчального закладу;

7.21.             Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту навчального закладу;
 • виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;
 • захищати учнів від всіляких форм фізичного і психічного насильства;
 • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

8.Управління навчальним закладом

8.1.            Управління навчальним закладом здійснюється його засновником, Остриківською сільською радою Токмацького району Запорізької області.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Призначенню директора на посаду обов’язково має передувати його атестація. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.2 Вищим органом громадського самоврядування навчальним закладом є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
 • учнів навчального закладу  ІІ  ступеня - класними зборами;
 • батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить навчальний рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

 • обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу ;

-     розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу ;

-     затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу ;

-  приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

8.3.   У період між загальними зборами діє рада навчального закладу .

8.3.1. Метою діяльності ради є:

-   сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-   об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально-виховного комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

8.3.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічного забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • творення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними освітнього досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій , що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримка обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

8.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді і загальна її численність визначається загальними зборами навчального закладу .

Рішення про дострокове припинення роботи членів ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

8.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень ;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх заміняють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу  з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, навчального закладу .

8.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право на вирішення питання, що стосується діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

8.3.6. Рада навчального закладу :

-   організовує виконання рішень загальних зборів;

 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілю навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу ;
 • затверджує режим роботи навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження учнів навчального закладу похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивчені окремих предметів";
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

-   ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішені;

-   сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу ;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

8.4.   При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

8.5.   Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

8.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів навчального закладу ;

 • зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної , та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу ;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу ;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

8.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простої більшості голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу .

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

8.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

8.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також вибираються заступник і секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання , затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах, організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

8.5.5. Піклувальна рада має право:

- виносити на розгляд органів виконавчої влади ,керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів про позиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу ;

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу ;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу , з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

8.6.   Директор загальноосвітнього навчального закладу :

- здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівних досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-  підтримує ініціативи щодо вдосконалення систем навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходження працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників загальноосвітнього навчального закладу ;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами; засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
  1. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором  навчального закладу  і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається  робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педпрацівника з дотриманням законодавства про працю.

8.8 У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор  навчального закладу .

8.9    Педрада розглядає питання:

 • удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи  навчального закладу;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників загальноосвітнього навчального закладу ;

8.10  Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

8.11  У загальноосвітньому навчальному закладі  можуть створюватись, учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 1. Матеріально-технічна база

9.1.Матеріально технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі загальноосвітнього навчального закладу.

 1. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту загальноосвітнього навчального закладу  та укладених ним угод.
 2. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.
 3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна  навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані  навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база  навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, їдальні, приміщення для обслуговуючого персоналу.

9.6. Навчальний заклад має земельну ділянку площею 2400 м.кв., де розміщені спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі.

 1. . ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТ
 2. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
 3. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти від надання платних послуг, додаткових освітніх послуг, діяльності навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
  1. У навчальному закладі   може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з врахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором загальноосвітнього навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється цим закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу , відповідно до порядку, передбаченого законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.

 1. Навчальний заклад має право на оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
 2. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати через централізовану бухгалтерію.
 3. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.
 4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 5. Загальноосвітній навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
 6. Загальноосвітній навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1   .        Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

12.2.  Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України,  Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області.

12.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.4.  У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до чинного законодавства.

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

13.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органам.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

 1. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
 2. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
 3. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
 4. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Засновником шляхом прийняття рішення та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано