Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Остриківська громада» (код ЄДРПОУ: 04353451) був реорганізований і увійшов до складу Токмацької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Остриківська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Токмацької громади

ПРАВИЛА благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території Остриківської сільської ради на 2019 рік

Розділ 1. Загальні положення

  1. Правила благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території Остриківської сільської ради (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою Остриківської сільської ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою, які спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

1.2. Ці Правила регулюють відносини у галузі благоустрою території громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в громаді.

1.3. Організацію благоустрою Остриківської сільської ради забезпечують органи  сільської ради відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території Остриківської сільської об’єднаної територіальної громади.

1.4. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:                

благоустрій громади - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території Остриківської сільської ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

балансоутримувач об'єкта благоустрою - визначена власником об'єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою;

заходи з благоустрою - роботи по відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій, охороні та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

об'єкти благоустрою - території, які підлягають благоустрою:

- території загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятники садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища;

- інші території загального користування;

- прибудинкові території;

- території будівель та споруд інженерного захисту; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними на підставі договору території;

- інші території, які належать до об'єктів благоустрою і знаходяться в межах громади;

суб'єкти благоустрою - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», «Водний кодекс України».

1.5. Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Участь громадян у фінансуванні заходів з благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Розділ 2. Права та обов'язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців, а також громадян у сфері благоустрою Остриківської сільської  ради

2.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці, а також громадяни у сфері благоустрою мають право:

2.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою громади.

2.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території громади.

2.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою громади.

2.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

2.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою громади, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

2.1.6. Вимагати виконання робіт з благоустрою громади в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян.

2.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

2.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці, а також громадяни у сфері благоустрою громади зобов'язані:

2.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території.

2.2.2. Дотримуватися вимог цих Правил.

2.2.3. Не порушувати  права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою громади.

2.2.4. Виключно у відповідності до затверджених проектів розташовувати на території об'єкта благоустрою будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення.

2.2.5. Підтримувати у належному стані фасади будівель і споруд.

2.2.6. Перевозити всі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки на спеціально обладнаних або пристосованих для цього транспортних засобах, не допускати забруднення території громади при перевезенні сировини, матеріалів, інших вантажів.

2.2.7. Утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття.

2.2.8. При проведенні будівельних робіт встановлювати огорожу місця виконання робіт та утримувати її в належному технічному і санітарному стані, встановлювати інформаційні щити з зазначенням організації - виконавця, відповідального за проведення робіт, строку її закінчення, номеру телефону, за яким можливо одержати додаткову інформацію.

2.2.9. Утримувати в належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

2.2.10. При торгівлі напоями на розлив забезпечувати відведення стічних вод до каналізаційної мережі, а при її відсутності - в спеціальні резервуари.

2.2.11. Укладати договори на надання житлово-комунальних послуг, оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

2.2.12. Забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу.

2.2.13. Дотримуватись правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм.

2.2.14.Допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця-виробника житлово-комунальних послуг у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку.

2.2.15. Дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

2.2.16. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку, помешкання та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

2.2.17. Використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного обладнання.

2.2.18. Дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах; утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними.

2.2.19. Згідно з вимогами діючого законодавства України у сфері поводження з відходами укладати договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території).

2.2.20. Підприємства, установи,  організації та громадяни -  суб'єкти підприємницької  діяльності,  що  здійснюють  викиди  забруднюючих речовин в  атмосферне  повітря  та  діяльність  яких  пов'язана  з впливом   фізичних   та   біологічних   факторів   на  його  стан, зобов'язані:
     2.2.20.1 здійснювати організаційно-господарські,   технічні   та  інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та  нормативами  екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;

     2.2.20.2 вживати заходів щодо зменшення обсягів  викидів  забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;

     2.2.20.3 забезпечувати безперебійну  ефективну  роботу і підтримання у справному стані споруд,  устаткування та  апаратури  для  очищення викидів   і   зменшення  рівнів  впливу  фізичних  та  біологічних факторів;
     2.2.20.4 здійснювати контроль  за  обсягом  і   складом   забруднюючих речовин,  що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;
     2.2.20.5 заздалегідь розробляти   спеціальні   заходи   щодо   охорони атмосферного  повітря  на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного  та  природного  характеру  і  вживати  заходів   для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;
     2.2.20.6 забезпечувати     здійснення     інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних  і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;
     2.2.20.7 забезпечувати розроблення  методик  виконання вимірювань,  що враховують специфічні умови викиду забруднюючих речовин;
     2.2.20.8 використовувати метрологічно  атестовані  методики  виконання вимірювань  і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в  атмосферному  повітрі  та  викидах  стаціонарних  і  пересувних джерел;
    2.2.20.9 здійснювати контроль   за   проектуванням,   будівництвом   і експлуатацією  споруд,  устаткування  та  апаратури  для  очищення газопилового потоку від забруднюючих  речовин  і  зниження  впливу фізичних   та   біологічних   факторів,   оснащення   їх  засобами вимірювальної техніки,  необхідними  для  постійного  контролю  за ефективністю очищення,  дотриманням нормативів гранично допустимих викидів  забруднюючих  речовин  і  рівнів   впливу   фізичних   та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря;
     2.2.20.10 своєчасно  і в повному обсязі сплачувати екологічний податок.
     2.2.20.11 Виконання заходів  щодо  охорони  атмосферного   повітря   не повинно призводити до забруднення грунтів,  вод та інших природних об'єктів.

     2.2.20.12. Викиди    забруднюючих    речовин    в   атмосферне   повітря стаціонарними   джерелами  можуть  здійснюватися  після  отримання дозволу,  виданого  суб'єкту господарювання згідно вимог закону України «Про охорону атмосферного повітря».
     2.2.20.13. Викиди    забруднюючих    речовин    в   атмосферне   повітря
стаціонарними  джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого  суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи,   суб’єкту  господарювання,  об’єкт  якого  знаходиться  на території   зони   відчуження,  зони  безумовного  (обов’язкового) відселення   території,   що  зазнала  радіоактивного  забруднення
внаслідок    Чорнобильської    катастрофи,   центральним   органом виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього  природного середовища, за погодженням з центральним органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

     2.2.20.14 До  першої  групи  належать  об'єкти,  які взяті на державний облік  і  мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні  впроваджуватися  екологічно безпечні технології та методи керування.   До  другої  групи  належать  об'єкти,  які  взяті  на державний   облік   і   не  мають  виробництв  або  технологічного устаткування,  на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До третьої групи належать об'єкти, які не належать до першої і другої груп.

    2.2.20.15 Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт  якого  належить  до першої групи, суб’єкту господарювання, об’єкт  якого  знаходиться  на  території  зони  відчуження,  зони безумовного   (обов’язкового)  відселення  території,  що  зазнала
радіоактивного  забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, - сім  років, об’єкт якого належить до другої групи, - десять років, об’єкт якого належить до третьої групи, - необмежений.

     2.2.20.16 У   разі  зміни  параметрів  джерел  викидів,  їх  кількості, кількісного  та  якісного  складу забруднюючих речовин, заходів із зниження їх кількості до зазначених дозволів вносяться зміни.

2.2.21 водокористувачі зобов'язані:

2.2.21.1 економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод;

2.2.21.2 використовувати воду (водні об'єкти) відповідно до цілей та умов їх надання;

2.2.21.3 дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;

2.2.21.4 використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;

2.2.21.5 не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;

2.2.21.6 утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;

2.2.21.7 здійснювати засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання вод, контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному водним кодексом України та іншими законодавчими актами;

2.2.21.8 здійснювати погоджені у встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод;

2.2.21.9 здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу;

2.2.21.10 безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію;

2.2.21.11 своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства;

2.2.21.12 своєчасно інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування про виникнення аварійних забруднень;

2.2.21.13 здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об'єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством;

2.2.21.14 виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.

               2.2.22. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами. Суб'єкти   господарської  діяльності  у  сфері  поводження  з відходами  зобов'язані: 

2.2.22.1 запобігати   утворенню   та  зменшувати  обсяги  утворення відходів; 

  2.2.22.2   забезпечувати   приймання   та  утилізацію  використаних пакувальних  матеріалів  і тари,  в яких знаходилася продукція цих підприємств,  установ та  організацій  -  суб'єктів  господарської діяльності,  або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію;
     2.2.22.3  визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також  ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища  та  здоров’я  людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує  формування  державної  політики у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
     2.2.22.4 на   основі  матеріально-сировинних  балансів  виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів,  що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються,  утилізуються,  знешкоджуються  та  видаляються,   і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку; 

  2.2.22.5 забезпечувати  повне  збирання,  належне  зберігання  та недопущення  знищення  і псування відходів,  для утилізації яких в Україні  існує  відповідна  технологія,  що   відповідає   вимогам екологічної  безпеки;  
     2.2.22.6 брати   участь   у   будівництві   об'єктів  поводження  з відходами; 

    2.2.22.7 здійснювати     організаційні,     науково-технічні     та технологічні  заходи   для   максимальної   утилізації   відходів, реалізації  чи  передачі  їх  іншим  споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та 

утилізацією  відходів,  а  також  забезпечувати за власний рахунок екологічно обгрунтоване видалення тих відходів,  що не  підлягають утилізації; 

  2.2.22.8 не допускати змішування відходів,  якщо це не  передбачено існуючою  технологією  та  ускладнює поводження з відходами або не доведено,  що така дія відповідає вимогам  підвищення  екологічної безпеки; 

   2.2.22.9 не  допускати   зберігання   та   видалення   відходів   у несанкціонованих місцях чи об'єктах; 

   2.2.22.10 здійснювати  контроль  за   станом   місць   чи   об'єктів розміщення власних відходів; 

     2.2.22.11 своєчасно  в установленому порядку сплачувати екологічний податок,  що  справляється  за  розміщення  відходів;  
     2.2.22.12 надавати місцевим  органам  виконавчої  влади  та  органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань  охорони навколишнього природного середовища інформацію про відходи  та  пов'язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого   попадання   відходів   у  навколишнє  природне середовище та вжиті щодо цього заходи;
     2.2.22.13 призначати  відповідальних  осіб  у  сфері  поводження   з 

відходами; 

  2.2.22.14 забезпечувати  розробку   в   установленому   порядку   та виконання планів   організації   роботи   у   сфері  поводження  з відходами;     2.2.22.15 відшкодовувати шкоду,  заподіяну навколишньому  природному середовищу,  здоров'ю та майну громадян,  підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України; 

     2.2.22.16 забезпечувати    професійну     підготовку,     підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами; 

     2.2.22.17 мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними  відходами  і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;
     2.2.22.18 мати  погоджений  із  уповноваженими  органами виконавчої влади  план  дій  на  випадок  виникнення  надзвичайної  ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;
     2.2.22.19 передбачати при  укладанні  угод  на  поставку  в  Україну товарної  продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних  матеріалів  і тари; 

    2.2.22.20    здійснювати    планування    нового   будівництва   або реконструкції  об’єкта  поводження з відходами з дотриманням вимог законодавства про містобудування;
     2.2.22.21 мати  дозвіл  на здійснення операцій у сфері поводження з відходами,  якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000;
     2.2.22.22 виконувати  інші  обов'язки,  передбачені  законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього  природного  середовища відходами. 

    2.2.22.23 Суб’єкти   господарської  діяльності  у  сфері  поводження  з відходами,   діяльність  яких  призводить  виключно  до  утворення відходів,  для  яких  Пзув  від  50  до  1000,  зобов’язані щороку подавати   декларацію   про   відходи  за  формою  та  у  порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.
     2.2.22.24 Суб'єкти   господарювання,   які   в   установленому  порядку визначені  виконавцями  послуг  на вивезення побутових відходів на певній території, здійснюють їх роздільне збирання.
     2.2.22.25 Суб'єкти   господарської  діяльності  у  сфері  поводження  з відходами   укладають   договори   з   юридичною   особою,  яка  в установленому  порядку  визначена  виконавцем  послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об'єкт утворення відходів.

2.2.23. Обов’язки та права операторів ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження. Оператори ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження незалежно від форми власності зобов’язані:

2.2.23.1 направляти утворені на їхніх потужностях побічні продукти тваринного походження на оброблення, переробку з метою подальшої утилізації або для здійснення операцій з видалення;

2.2.23.2 розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку осіб, відповідальних за постійно діючі процедури під час оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження;

2.2.23.3 залучати спеціалістів ветеринарної медицини для визначення категорій, до яких належать побічні продукти тваринного походження, що утворюються на їх потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, відповідно до цього Закону;

2.2.23.4 відшкодовувати шкоду, завдану юридичній чи фізичній особі внаслідок порушення встановлених правил поводження з побічними продуктами тваринного походження, відповідно до закону;

2.2.23.5 забезпечувати:

2.2.23.5.1 безперешкодний доступ державних інспекторів, які здійснюють державний контроль, до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження та відбір зразків побічних продуктів тваринного походження та продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження на зазначених потужностях (об’єктах), а також надавати на вимогу державних інспекторів документи, необхідні для здійснення державного контролю;

2.2.23.5.2 фіксацію факту виконаних робіт з оброблення, переробки, утилізації побічних продуктів тваринного походження на власних потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження із складенням акта виконаних робіт;

2.2.23.5.3 складення акта приймання-передачі та акта виконаних робіт у разі надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення відповідно до договору про надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення побічних продуктів тваринного походження;

2.2.23.5.4 створення належних санітарних умов на потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження під час поводження з такими продуктами та роздільне збирання даних продуктів;

2.2.23.5.5 ведення обліку та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, інформації про кількість і якість утворюваних побічних продуктів тваринного походження;

2.2.23.5.6 ведення обліку руху побічних продуктів тваринного походження відповідно до їх категорій та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, відповідної інформації;

2.2.23.5.7 якість продукції та достовірність інформації, що надається споживачу, а також відповідність такої інформації вимогам законодавства;

2.2.23.5.8 вживати заходів для забезпечення належного поводження з небезпечними побічними продуктами тваринного походження, що не підлягають утилізації, відповідно до вимог Закону;

2.2.23.5.9 дотримуватися інших вимог законодавства щодо поводження з побічними продуктами тваринного походження.

2.2.24. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

2.2.25. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.

2.3. На об'єктах благоустрою юридичним особам (їх філіям, представництвам, відділенням), фізичним особам-підприємцям, а також громадянам забороняється:

2.3.1. Захаращувати територію громади, власні та прилеглі території будівельними, в тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо.

2.3.2. Самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони, якщо таке не передбачувалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам.

2.3.3. Самовільно проводити земляні, будівельні, монтажні та інші роботи.

2.3.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях, влаштовувати звалища.

2.3.5. Самовільно складувати на вулицях, газонах та інших територіях загального користування будівельні матеріали, цеглу, труби, пісок, грунт, щебінь, паливо, будівельні, побутові відходи, сміття, будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

2.3.6. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов'язково повинні позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо.

2.3.7. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

2.3.8. Розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

2.3.9. Робити надписи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних тощо.

2.3.10. Самовільно розміщувати конструкції на території загального користування, які мають рекламний або інший характер, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони.

2.3.11. Забруднювати, самовільно змінювати межі акваторії та прибережні смуги водних об'єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

2.3.12. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок і заток, озер, крім спеціально обладнаних місць, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах, інших територіях загального користування, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах та паркуватися на них.

2.3.13. Спалювати опале листя, сміття, гілки, побутові, промислові та інші відходи на території юридичних осіб, домоволодінь, парків, скверів, садів, рекреаційних зон та майданчиків, пам'яток культурної та історичної спадщини, пляжів, кладовищ, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, територіях будівель та споруд інженерного захисту територій, забруднювати території загального користування та прибудинкові території хімічними та іншими розчинами.

2.3.14. Здійснювати миття транспортних засобів, прання білизни, купання тварин в санітарній зоні річок та водойм, біля криниць та водозбірних колонок, на внутрішньо квартальних територіях.

2.3.15. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.

2.3.16. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я, тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

2.3.17. Витрушувати одяг, білизну, ковдри, килими, інші речі, виливати рідину, кидати предмети з балкону, лоджій, вікон та сходів будинків, мити балкони та вікна шляхом зливання води.

2.3.18. Вигулювати та дресирувати домашніх тварин у не відведених для цього місцях. Суворо забороняється вигулювати собак на дитячих майданчиках, на територіях закладів охорони здоров’я, освіти та спорту. Вигулювати собак без наморднику та повідця дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях або за умов дотримання заходів, які забезпечують  безпеку  людей  та  інших тварин. Власники  домашніх  тварин зобов’язані не допускати забруднення тваринами територій об’єктів благоустрою, прибирати екскременти своїх тварин в усіх випадках.

2.3.19. Самовільно переобладнувати фасади будівель, споруд, огорожі та їх елементи.

2.3.20. Здійснювати паркування автотранспорту на газонах та інших не встановлених для цього місцях.

2.3.21 Забруднювати проїжджу частину вулиць при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

2.3.22. Без відповідної проектно-кошторисної документації проводити на подвір'ях, вулицях, площах та інших територіях загального користування роботи по прокладанню водопровідних, каналізаційних та інших мереж.

2.3.23. Розміщувати оголошення, афіші на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших, не визначених для цього місцях.

2.3.24. Виливати рідкі відходи та влаштовувати випуски господарчих стоків на території загального користування громади та у водойми.

2.3.25. Розміщувати рекламні засоби безпосередньо на кладовищах та на прилеглих до них територіях.

2.3.26. Торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених місцях.

2.3.27. Ходити по газонах, зривати квіти, гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших територіях загального користування.

2.3.28. Складувати відходи на території громади, на схилах озер, річок та інших водойм, а також в місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, зелених насадженнях, парках, скверах, садах, рекреаційних зонах та майданчиках, в пам'ятках культурної та історичної спадщини, на пляжах, кладовищах, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, дитячих майданчиках.

2.3.29. Скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок, тощо.

2.3.30. Пересування вулицями (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування допускається під час снігових заметів.

2.3.31. Самовільно вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі на прибудинкових територіях, у парках, скверах, у водоохоронних зонах, місцях відпочинку, у лісопарковій зоні, на інших територіях загального користування.

2.3.32. Самовільно зносити аварійні та сухостійні насадження.

2.3.33. Самовільно встановлювати малі архітектурні форми, об'єкти зовнішньої реклами.

2.3.34. Фарбувати стіни, облицьовані гранітом та іншими природними матеріалами, скульптурні зображення, пам'ятники, монументи, меморіальні комплекси.

2.3.35. Асфальтувати мозаїчні покриття та покриття з брущатки.

2.3.36. Самовільно встановлювати металеві гаражі та інші збірно-розбірні конструкції, укріплювати тимчасові споруди фундаментом.

2.3.37. Самовільно встановлювати металеві, дерев’яні або з інших матеріалів паркани та огорожі.

2.3.38. Вчиняти інші дії чи бездіяльність, заборонені цими Правилами.

Розділ 3. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою загального користування

3.1. Благоустрій та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, а об’єкта, який перебуває у приватній власності – його власником.

Благоустрій та утримання парків, що мають статус територій та об’єктів природно - заповідного фонду, здійснюється з дотриманням положень Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу», а також:

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 27 липня 2006 року за № 880/12754;

Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279;

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

ПУЕ «Правила улаштування електроустановок», ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» та ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів».

Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.

На територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків забороняється знищення чи пошкодження елементів благоустрою, крім випадків, встановлених законом.

Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні майданчики, естради, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

3.2. Утримання пам'яток культурної спадщини здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України».

3.3. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про дорожній рух»;

Закону України «Про автомобільні дороги»;

Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

ДСТУ 3090 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць і доріг. Загальні положення»;

ДСТУ 3587 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання цього об’єкта машинами, механізмами і технологічними матеріалами.

Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 27 липня 2006 року за № 880/12754.

Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та землекористувачами, а також власники та користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов'язані на закріпленій території:

забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об'єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

розміщувати споруди та об'єкти;

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку; встановлювати намети;

випасати худобу та свійську птицю.

Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

Усі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами.

Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати положенням Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, та ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати положенням Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Методи контролювання. Правила застосування».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови», ГСТУ 218-03449261-095-2002 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух».

Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, державних норм та правил.

Обстеження мостів та труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

3.4. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

3.5. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712;

ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України».

3.6. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних та технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

3.7. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

3.8. Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати санітарним, протипожежним нормам і правилам.

Особи, яким дозволяється організація ярмарків та/або сезонної торгівлі, зобов’язані:

забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;

укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини;

встановити сміттєзбірники, урни для роздільного збирання відходів та сміття;

забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території.

Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснюють уповноважені посадові особи відділів та управлінь Остриківської сільської ради, інші уповноважені органи державної влади та місцевого самоврядування в межах своїх повноважень.

Розділ 4. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

4.1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об'єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу 9 цих Правил.

4.2. Підприємства, установи і організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати весь комплекс робіт, спрямованих на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами, з урахуванням затверджених норм надання послуг з вивезення побутових відходів; регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття);

регулярне прибирання контейнерних майданчиків;

належне утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, та вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляються організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан; регулярне знищення бур'янів, скошення трави заввишки більше 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення; регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, проведення заходів з їх знищення; здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів; проведення протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах та кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення; проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев; відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою.

4.3. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

4.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

Розділ 5. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування

5.1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими Правилами.

5.2. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

5.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

5.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

5.5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень. Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства.

Розділ 6. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

6.1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

6.2. Порядок утримання фонду захисних споруд цивільного захисту визначається Кабінетом Міністрів України.

Розділ 7. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

7.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Мінрегіону від 26.02.2014 № 56 .

7.2.1 Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території (територія визначається від головного фасаду до проїжджої частини (асфальтованої дороги або дороги з ґрунтовим покриттям)) проводиться власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

7.2.2 Терміни усунення порушень правил благоустрою Остриківської ОТГ визначаються інспектором з благоустрою або іншою уповноваженою особою і складають від 3 до 5-ти днів з моменту попередження (якщо відбуваються будівельні роботи, то терміни можуть збільшуватися у відповідності до рішення інспектора з благоустрою або іншої уповноваженої особи та поданої заяви на ім’я голови громади)

7.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.

7.4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

7.5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у невідведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

7.6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, узимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

8. Вимоги до санітарного очищення території

8.1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

8.2. Зберігання побутових відходів здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

8.3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

Закону України «Про відходи»; Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070;

Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;

Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2017 № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373;

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

Державних будівельних норм Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту»;

Методичних рекомендацій щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.08.2013 № 423;

Методичних рекомендацій щодо збирання відходів електричного та електронного обладнання, що є у складі побутових відходів, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.01.2013 № 15.

8.4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих, відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на операції поводження з небезпечними відходами.

8.5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів здійснюється із дотриманням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

8.6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби), достатній запас матеріалу для посипання для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання утворення накату;

негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо, огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях та дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачі у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях та дорогах.

Розділ 9. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

9.1. Межі прилеглої території будівель, споруд, земельних ділянок, підприємств, установ і закладів, будівельних майданчиків, ринків тощо визначаються таким чином:

від головних фасадів (вуличних сторін) ‒ до проїзної частини;

від бокових фасадів (сторін) ‒ до середини санітарного розриву між сусідніми об’єктами, але не більше ніж 25 м від бокової сторони земельної ділянки, належної об’єкту, крім випадків, коли більші розміри меж визначені проектною документацією;

від тильного фасаду (задньої сторони) ‒ на всю закриту дворову (прибудинкову) територію, а якщо прибудинкова територія не обмежена суцільними природними чи штучними межами (водоймою, дорогою, стіною, парканом) ‒ до середини санітарного розриву між сусідніми об’єктами.

для нежитлових приміщень, розташованих у підвалах, цокольних частинах і на перших поверхах житлових будинків, прилегла територія розташована у створі крайніх стін приміщення вздовж фасаду будинку, а при наявності розриву між приміщеннями сусідніх орендарів (власників) ‒ додатково до 10 м у кожен бік.

9.2. Межі прилеглої території окремо розташованих об’єктів визначаються від належних (відведених) земельних ділянок об’єктів у таких радіусах:

АЗС, підприємства промисловості, енергетики, переробки вторинної сировини ‒ 100 м;

будівлі, споруди, майданчики сфери споживчого ринку, ресторанного бізнесу, відпочинку та послуг, розміщені на території або на межі лісів і лісопарків ‒ 100 м та проїзди до них;

будівлі, споруди, майданчики сфери споживчого ринку, ресторанного бізнесу, відпочинку та послуг, розміщені на території парків, скверів загального користування, буферних парків, пляжів – 50 м та проїзди до них;

будівлі, споруди, майданчики сфери споживчого ринку, ресторанного бізнесу, відпочинку та послуг, розташовані в житловій зоні ‒ 50 м та проїзди, доріжки і проходи до них;

будівлі, споруди, майданчики сфери споживчого ринку, ресторанного бізнесу, відпочинку та послуг, розташовані в адміністративних, спеціальних і промислових зонах ‒ 25 м та проїзди, доріжки і проходи до них;

теплові, електричні, тягові, газорозподільні підстанції, каналізаційно-насосні станції, котельні та бойлерні ‒ 50 м та проїзди до них;

гаражні кооперативи, автомобільні мийки, автомобільні стоянки, СТО, шиномонтажні майстерні ‒ 50 м та проїзди до них;

кінцеві автобусні зупинки, місця відстою маршрутних таксі, відокремлені диспетчерські пункти ‒ 20 м;

зупиночні комплекси ‒ 15 м;

відокремлені від вуличних тротуарів облаштовані зупинки громадського транспорту ‒ 20 м;

тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності (ТС) ‒ 20 м від кожної крайньої точки ТС та прохід, доріжка, тротуар, спеціально створені для ТС;

індивідуальні гаражі ‒ 10 м;

об’єкти виносної (вуличної) торгівлі ‒ 10 м.

9.3. Для повітряних ліній електропередачі та надземних трубопроводів прилегла територія співпадає з охоронною зоною цих об’єктів, встановленою правилами охорони відповідних інженерних мереж.

9.4. Для об’єктів, що мають санітарно-захисні зони, межі прилеглої території співпадають з зовнішніми межами санітарно-захисних зон цих об’єктів.

9.5. Розміри меж прилеглої території конкретних об’єктів можуть бути встановлені рішеннями сільської ради.

10. Порядок розміщення малих архітектурних форм

10.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

10.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

10.3. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

10.4. Розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068.

10.5. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.

10.6. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

10.7. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

10.8. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками не забезпечуються нормативні вимоги до інженерного обладнання та благоустрою прилеглої території.

Розділ 11. Контроль у сфері благоустрою території громади

11.1. Контроль у сфері благоустрою територіальної громади спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами-підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

11.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою територіальною громади здійснює виконавчий комітет Отриківської сільської ради, органи самоорганізації населення, інші органи місцевого самоврядування та відповідні компетентні органи державної влади в межах своїх повноважень.

11.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою територіальної громади здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок територій зі складанням актів, протоколів відносно порушників законодавства, місцевих нормативно-правових актів у сфері благоустрою, в межах своєї компетенції у сфері природоохоронного законодавства, санітарних норм та правил, місцевих нормативно-правових актів у цій сфері;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою території громади, іншої технічної документації з благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів Остриківської сільської ради, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території громади.

11.4. Громадський контроль у сфері благоустрою території громади здійснюється громадськими інспекторами благоустрою громади згідно з Положенням про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. № 7.

Громадські інспектори благоустрою територіальної громади:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою територіальної громади;

2) проводять перевірки і складають акти  про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам контролю у сфері благоустрою територіальної громади, Інспектору з благоустрою Остриківської сільської ради у діяльності із запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів, та щодо запобігання порушенням природоохоронного законодавства.

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

11.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

Розділ 12. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою, чистоти і порядку на території громади

12.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

12.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

3) порушенні правил благоустрою території громади;

4) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

5) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою громади;

6) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою громади;

7) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення громади, крім випадків, передбачених законом;

8) забрудненні (засміченні) території громади;

9) неналежному утриманні об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі покриття доріг, тротуарів, освітлення територій громади тощо.

12.3. Винні особи можуть притягуватися Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

12.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по її усуненню.

У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк.

У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

12.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач, а також особа, що здійснює усунення наслідків порушення, має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

12.6. Збитки та інша шкода завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

12.7. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

12.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

12.9. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на  власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

12.10. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

12.11. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди.

Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування на облаштування одного квадратного метра території громади або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення  порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

12.12. Методики розрахунку шкоди, що завдана об’єктам, елементам благоустрою, які є власністю територіальної громади, затверджуються рішенням виконавчого комітету Остриківської сільської ради.

Розділ 13. Порядок громадського обговорення проекту «Про затвердження Правил благоустрою, чистоти і порядку на території Остриківської сільської ради на 2019 рік» та заходи з його реалізації

13.1. Проект рішення Остриківської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на  території Остриківської сільської ради на 2019 рік» підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає розміщенню на офіційному сайті Остриківської об’єднаної територіальної громади в мережі Інтернет.

13.2. Суб’єкти у сфері благоустрою мають подавати власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати публікації та/або розміщення у мережі Інтернет до Остриківської сільської. ради за адресою: с. Остриківка вул. Остриківська, 78 А Токмацького району Запорізької області.

13.3. Заходи з реалізації проекту благоустрою території громади затверджуються рішенням Остриківської сільської ради.

Розділ 14. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою, чистоти і порядку на  території Остриківської сільської ради

14.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Остриківською сільською радою.

14.2. Проект рішення Остриківської сільської ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному розділом 13 цих Правил.

 

 

Секретар сільської ради                                                                            С.Д. Саввон


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано