Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Остриківська громада» (код ЄДРПОУ: 04353451) був реорганізований і увійшов до складу Токмацької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Остриківська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Токмацької громади

Аналіз впливу регуляторного акту «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території Остриківської сільської ради на 2019 рік»

1. Визначення проблеми – на сьогоднішній день, діючі Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку по Остриківській сільській раді не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не може об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу, регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою.

Загальна проблема підтримки благоустрою Остриківської сільської ради, поліпшення його санітарного стану є актуальною. Представленим регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми як:

- відсутність чітко встановлених правил і норм поведінки юридичних і фізичних осіб у сфері благоустрою;

- неналежне утримання об'єктів благоустрою;

- наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, території житлової та громадської забудови;

- відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях;

- самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;

- самовільне розриття твердого покриття доріг та тротуарів, не виконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.

Зазначені проблеми негативно впливають насамперед на громадян (мешканців та гостей Остриківської сільської ради), не забезпечують сприятливе для життєдіяльності простір, у тому числі захист навколишнього середовища, належний санітарний стан, збереження об'єктів та елементів благоустрою, насамперед, звалище твердих і рідких побутових відходів призводить до проникнення отруйних речовин в річки та підземні водні горизонти, які є джерелом питного водопостачання; до загрози виникнення інфекційних захворювань.

Негативний вплив зазначених проблем мають також суб'єкти господарювання. Порушення благоустрою призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність.

Вирішення даних проблем за допомогою ринкових механізмів є  можливим тому що:

- діючі нормативно-правові акти  регулюють відносини у сфері благоустрою таким чином, щоб забезпечити належне санітарне утримання території міста.

2. Мета врегулювання прав і обов’язків учасників правовідносин в області благоустрою території; створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля; збереження і охорона навколишнього природного середовища; зниження рівня шуму; забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів:

1.      Залучення юридичних та фізичних до добровільного виконання дій, спрямованих на утримання Остриківської сільської ради в належному санітарному стані

2.   Прийняття рішення Остриківської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку Остриківської сільської ради на 2019 рік».

Альтернатива 1

Залучення юридичних та фізичних до добровільного виконання дій, спрямованих на утримання Остриківської сільської ради в належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою Остриківської сільської ради, оскільки такі дії можуть здійснюватися виключно на добровільній основі. Дія такого способу є неефективним.

Альтернатива 2. Затвердження Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку Остриківської сільської ради забезпечить:

- дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;

-   чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

- розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

- забезпечення підвищення рівня благоустрою та поліпшення санітарного стану Остриківської сільської ради;

- наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою Остриківської сільської ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є затвердження «Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку Остриківської сільської ради» як нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

4. Механізми і заходи – рішення встановлює:

1. Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в Остриківській сільській раді, які визначають:

- учасників правовідносин у сфері благоустрою;

- об’єкти у сфері благоустрою, їх утримання та використання;

- обмеження при використанні об’єктів благоустрою;

- вимоги до дотримакння тиші у громадських місцях;

- права та обов’язки підприємств, установ, організацій, усіх форм власності у сфері благоустрою Остриківської сільської ради. Власники будівель і споруд торговельного, соціально-культарного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об'єкта благоустрою, зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території, а також  на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (прилеглої території) та / або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території, обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою;

- основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі -  громадян зобов’язують укладати договори на вивезення твердих побутових відходів згідно чинного законодавства;

2. На суб'єктів господарювання покладається обов'язок по прибиранню тротуарів та територій, прилеглих до об'єктів благоустрою та виносної торгівлі, громадського харчування.

3. Регуляторним актом встановлюються заборони щодо виконання певних дій, які негативно впливають на благоустрій міста: забороняється використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору відходів; самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, засмічувати водні об'єкти та забруднювати водні ресурси. Виконувати земляні, будівельні роботи без ордеру, виданого в установленому порядку, здійснювати дії, які негативно впливають на архітектуру будівель і споруд, вивозити і звалювати в несанкціонованих місцях відходи та влаштовувати звалища, інші заборони.

4. За порушення правил благоустрою винні особи притягаються до відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, відшкодовувати збитки та суми завданої шкоди в порядку і в розмірі, що визначаються чинним законодавством України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей –

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта  - мінімальний;

Для впровадження вимог такого регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

     Нагляд та контроль за додержанням вимог акта та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою, пропонується покласти на постійну комісію Остриківської сільської ради з питань комунальної власності, землекористування, архітектури, будівництва та екології.

    Розробка рішення Остриківської сільської  ради здійснюється за принципами:

-         законності;

-         гласності (відкритості та загальнодоступності);

-         колегіальності.

6. Очікувані результати. Аналіз вигод та витрат:

Сфера впливу   

Вигоди*   

Витрати*

Інтереси держави    Збільшення надходжень до бюджету    –

Інтереси суб’єктів господарювання   

1. Чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою.

2. Розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування.

3.  Поліпшення санітарного стану Остриківської сільської ради;

4.  Поліпшення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, об'єктів виносної вуличної торгівлі, малих архітектурних форм;

5. Більш ефективна робота комунальних служб;

6. Дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, попередження забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;   

1. Витрати на утримання у належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель,споруд та об’єктів торгівлі.

2. Витрати на публікації в ЗМІ та виготовлення роз’яснювальних та агітаційних матеріалів щодо порядку застосування правил благоустрою міста.

Інтереси громадян   

1. Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини та для розвитку міста;

2. Користування загальними благами за рахунок покращення санітарно-технічного стану доріг, вулиць, скверів та інших об'єктів та елементів благоустрою загального користування;   

7. Строк дії акта – до повторного відстеження (проводиться через один рік), з подальшим продовженням чи внесенням відповідних змін.

8.  Показники результативності:

Виходячи з цілей державного регулювання, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

 Прогнозні значення статистичних показників:

назва показника   

на 2012р.

кількість встановлених на центральних вулицях малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності (шт.)   

кількість суб’єктів господарювання на яких поширюється даний регуляторний акт ___  

надходження в сільський бюджет (грн.)   

9. Заходи з відстеження:

Строк проведення повторного відстеження – 1 рік

Метод проведення відстеження – статистичний

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження – статистичні

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Аналіз впливу регуляторного акту підготовлено Остриківською сільською радою  відповідно до вимог ст. 8 ЗУ від 11.09.2003 р. № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови КМУ від 11.03.2004 р. № 308 (зі змінами) «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано